Jan Edlund

2018-20

Järtecken

Omen


2015-16

Bryggor och gränser

Bridges and borders

2017-18

En hjälpande hand

A helping hand


2014-15

Vandringar

Wanderings

2016-17


2011-14

2008-10

Kopplingar

Connections

2006-07

2001

Tillstånd

Conditions

2008-09


2003-05

Barn

Children

1999

Eld

Fire

1995

Splatter

2007-08

Turist

Tourist

2002

Fakta

Facts

1993-96

Granar

Spruces