Jan Edlund

Försök till samtal - utställning i Tyresö konsthall 3 februari-3 mars

 

Lunchvisning torsdag 22 februari kl 12-13

2015 - 16

Överbryggningar och gränsdragningar

Bridges and demarcations

2014 - 15

Vandringar

Wanderings

2011 - 14

2008 - 10

Kopplingar

Connections

2006 - 07

2001

Tillstånd

Conditions

2008 - 09

 

2003 - 05

Barn

Children

1999

Eld

Fire

1995

Splatter

2007 - 08

Turist

Tourist

2002

Fakta

Facts

1993 - 96

Granar

Spruces